Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ศูนย์บริการฯจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของการทำงาน  
 
 
 

 

 

About Us


         P & P PREMIER TRADE CO., LTD.
           One Stop Import-Export Center (ศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ) (2 Pages)
         
  บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จำกัด ซึ่งผู้ให้บริการเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศพิธีการศุลกากรและ          การขนส่งมาเป็นเวลามากกว่า 18 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
         การค้า จึงจัดตั้งศูนย์บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Import-Export Center) เพื่อให้บริการ
         ด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร ณ จุดเดียว โดยมีบริการให้ คำปรึกษา บริการ
         ด้านพิธีการศุลกากร การดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การขนส่งสินค้าทั้ง ภายในและระหว่าง
         ประเทศ การประกันภัยสินค้า รวมไปถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ผู้ใช้บริการ จะได้รับความ
         สะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพ ประหยัด ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา           
         ประวัติความเป็นมา
         บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์ เทรด จำกัด (P & P PREMIER TRADE CO., LTD.) เป็นสมาชิกของสมาคมตัวแทนออกของ
         รับอนุญาตไทย (The Thai Licensed Customs Brokers Association) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจำกัด
         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2535 โดยเริ่มประกอบธุรกิจตัวแทนออกของเฉพาะด้านพิธีการส่งออกสินค้า
         ต่อมาจึงขยายธุรกิจสู่ด้านพิธีการนำเข้าสินค้า รวมไปถึงการขนส่งสินค้าภายในประเทศซึ่งดำเนินงานภายใต้
         บริษัท P & P INTER TRANSPORT CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อต่อยอดและสนับสนุนงานด้าน
         ตัวแทนออกของให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน การให้บริการด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าของบริษัทเป็นไป
         ในรูปแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยมีผู้ใช้บริการมากกว่า 120 ราย
         ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา
         การส่งออกสินค้า : ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าว โซฟา หนังฟอกสำเร็จ ของสุนัขขบเคี้ยว แผ่นตัด
         แผ่นเจียรไน มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ แอร์ เสื้อผ้า อาหาร อาหารกระป๋อง เป็นต้น
         การนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป : เครื่องจักร เครื่องไฮดรอลิก เครื่องทอผ้า เครื่องทออวน เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง
         เครื่องมือแพทย์ โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัย กระเบื้องปูพื้น แผ่นไม้รามิเนท เป็นต้น
         การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ : ไม้ซุง ไม้แปรรูป เหล็ก เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ หนังดิบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่
         เครื่องมือ เครื่องจักร กระดาษ กระจก หมึกพิมพิ์ สี เป็นต้น
         ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนใช้บริการกับกรมศุลกากร มีจำนวนมากกว่า 120 ราย   ตัวย่างรายชื่อลูกค้าคือ
           
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุยหลี (ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้า)
         บริษัท ไดมอนด์โซฟา จำกัด (ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้า)
         บริษัท ไทยเกรทโปรดักส์ จำกัด (ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้า)
         บริษัท ไทยแหอวนอุตสาหกรรม จำกัด (ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้า)
         บริษัท พาสทินา จำกัด (ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้า)
         บริษัท วาย ยู เอช แมชชีนทูลย์ จำกัด (ผู้นำเข้าสินค้า)
         บริษัท ซุปเปอร์อินเตอร์กรุ๊ป (1997) จำกัด (ผู้นำเข้าสินค้า)
         บริษัท จิบล้งนิตติ้งแมชชีน จำกัด (ผู้นำเข้าสินค้า)
         บริษัท เด็นท์-เมท จำกัด (ผู้นำเข้าสินค้า)
         บริษัท ไพโอเนียร์มอเตอร์ จำกัด (ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกสินค้า)
         บริษัท คิงส์สตาร์สเตทไล้ท์ จำกัด (ผู้นำเข้าสินค้า)
         บริษัท ยูทีเอ็มแอร์บัส จำกัด (ผู้นำเข้าสินค้า)
         บริษัท แซง-โกแบ็งแอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า)
         บริษัท เอสโก้พรีเมี่ยม จำกัด (ผู้นำเข้าสินค้า)

  
                                                                                                                    Page 2

  HOME ABOUT US SERVICES CONTACT GALLERY SITE MAP 17-Apr-2016 4:10 PM